Ribbon Hair Clip Set of 3

SGD41.90
SGD 25.90

Ribbon Hair Clip - Purple

SGD21.90
SGD 12.90

Ribbon Hair Clip - Pink

SGD21.90
SGD 12.90

Ribbon Hair Clip - White

SGD21.90
SGD 12.90