BEAT'ABOX Cajon Mini

Narra Wood Cajon
SGD 130.00

BEAT'ABOX Kids Series

Birch Wood Cajon
SGD 150.00

BEAT'ABOX Travel Cajon

Travel Cajon
SGD 120.00

BEAT'ABOX Professional Oak Series (Pomelle)

Professional Oak Series - Pomelle
SGD 400.00

BEAT'ABOX Professional Oak Series (Rustic Sunburst)

Professional Oak - Rustic Sunburst
SGD 350.00

BEAT'ABOX Rustic Series

MDF Wood Cajon
SGD 300.00

BEAT'ABOX Superstar Series (Starlight)

MDF Wood Cajon
SGD 330.00

BEAT'ABOX Superstar Series (Skullhead)

MDF Wood Cajon
SGD 330.00

BEAT'ABOX Superstar Series (Colorwhirl)

MDF Wood Cajon
SGD 330.00

BEAT'ABOX American Birch Series (Size 4 Coloured)

American Birch Wood Cajon
SGD 260.00

BEAT'ABOX American Birch Series (Size 4 Natural)

American Birch Cajon
SGD 260.00